Tag archive for leadership

Managementul schimbării sau schimbarea managementului

În ciuda dorinței profunde de stabilitate și predictibilitate am ajuns cu toții la concluzia că orice persoană, organizație, industrie sau chiar țară trece printr-o schimbare în fiecare moment.  Schimbările pot fi evenimente bruște create de factori externi și independenți sau pot fi acțiuni deliberate în…

Continue reading →

Management of change or change of management

Regardless of our inner desire to enjoy stability and predictability we have surely reached a universal acknowledgment that any person, organization, industry or even country is going at any moment through some kind of change.  Changes can be sudden events created by external and independent factors…

Continue reading →

Ce-ar fi … dacă ne-am angaja managerii?

Să ne imaginăm că ați ajuns într-un tărâm magic unde subordonații își selectează managerii în opoziție cu maniera “normală, neplăcută sau chiar dureroasă” obișnuită în viețile noastre profesionale … Ca un coach vă voi pune câteva întrebări și apoi vă voi lăsa la dispoziție timp…

Continue reading →

What IF .. WE hire our Managers?

Let’s imagine you have reached a magic realm where subordinates select their managers instead of the “normal and tedious and painful even” way used in our daily professional lives… Like a coach I will ask several questions and leave you the time and space to fill…

Continue reading →

Emoții si Acțiuni după Tragedie

De câte ori se întâmplă o tragedie (atac terorist, catastrofă naturală sau dezastru provocat de oameni) se poate vizualiza efectul de ondulație geografică.  Cele mai grave șocuri și reacții aparțin persoanelor direct afectate.  Apoi apar alte reacții la altă scară din partea celor apropiați.  In…

Continue reading →

Emotions and Actions in the Tragedy Aftermath

Whenever a tragedy (a terrorist attack, a natural catastrophe, or a man-made disaster) strikes  a ripple effect is visible.  The greatest shock and response belongs to the people directly affected.  Then on a different scale and different response come the relatives, friends, or neighbors.  Then…

Continue reading →

The Step from Problems to Solutions

  Here in Romania we are in the middle of a maelstrom caused by too much incompetence, carelessness, and insult of our value as individuals, society and country.  In the last 25 years there were many such overflows of anger from those who wanted and…

Continue reading →

Pasul de la probleme la soluții

Suntem în mijlocul unei vâltori iscate de prea multă incompetență, nepăsare și jignire a valorii noastre ca indivizi, societate și țară.  Au mai fost în ultimii 25 ani astfel de revărsări ale preaplinului celor care își doreau și încă mai doresc normalitate, civilizație și prosperitate. …

Continue reading →

Abraham Lincoln (1809-1865)

In orice manual de istorie a Statelor Unite veți găsi cu siguranță un om care îi întrece în strălucire pe ceilalți și care reușește să atragă atenția tuturor.  Poreclit “Cinstitul Abe” sau “Taica Abraham”, Lincoln este fără îndoială unul dintre cei mai puternici și măreți…

Continue reading →

„Arta Războiului” – Sun Tzu

„Un general care câștigă toate bătăliile distrugând armatele vrăjmașe nu este războinic.  Razboinicul este cel care câștigă războiul forțând inamicul să se predea fără bătălie.”   Sun Tzu a fost un strălucit strateg militar, contemporan cu Confucius  in secolul IV i.e.n.  Cartea sa Arta Războiului este…

Continue reading →

Page 1 of 3 1 2 3